+48 533 444 803 biuro@bbtrogalski.pl

B B T technika grzewcza

B B T technika grzewcza

B B T technika grzewcza

B B T technika grzewcza

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI I OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

1. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzania Państwa danych jest „BBT Rafał Rogalski Technika Grzewcza i Sanitarna”, NIP 745-157-19-32 z siedzibą w miejscowości Małszewko 3/1,12-120 Dźwierzuty. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy biuro@bbtrogalski.pl lub telefonicznie pod numerem +48 533 444 803.

2. Państwa dane przetwarzane będą na potrzeby kontaktu mailowego, telefonicznego, wiadomości SMS oraz logistyki dokumentów w celach przygotowania oferty, komunikacji dotyczącej realizacji zawartej umowy, dla celów podatkowych i prawnych, serwisu zamontowanych urządzeń i okresowych akcji promocyjnych.

3. Podanie Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów wymienionych w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej o czym mowa w art. 6 ust.1 lit. B „RODO”. Administrator danych informuje o możliwości odwołania
udzielonej zgody lub ograniczenia przetwarzania – mailowo pod adresem biuro@bbtrogalski.pl lub pisemnie na adres BBT Rafał Rogalski Technika Grzewcza i Sanitarna, Małszewko 3/1,12-120 Dźwierzuty. Administrator
zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowania się do otrzymanego odwołania zgody mailowo lub pisemnie zgodnie z podanymi ówcześnie danymi.

4. Państwa dane będą przechowywane przez administratora tak długo jak niezbędne to jest, aż do momentu wycofania lub weryfikacji udzielonej przez Państwa zgody, lecz nie krócej niż na czas upływu terminu obowiązującej oferty i umowy oraz roszczeń z nimi związanych, ponadto administrator ma obowiązek archiwizacyjny Państwa danych dla podmiotów którym ma obowiązek przekazywanie danych takich jak podmioty rządowe w tym Urząd Skarbowy. Państwa dane osobowe w formie ograniczonej lecz niezbędnej w danej sytuacji – przekazane zostaną przez administratora danych podmiotom świadczącym na rzecz BBT Rafał Rogalski Technika Grzewcza i Sanitarna z siedzibą w miejscowości Małszewko 3/1,12-120 Dźwierzuty usług księgowych, logistycznych, prawniczych, serwisowych i podwykonawczych.

5. Administrator danych zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzania i przechowywania Państwa danych. W przypadku jeśli Państwo stwierdzą iż, administrator przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów – mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego politykę prywatności.

NASZE ODDZIAŁY

SALON DŹWIERZUTY
ul. Michała Kajki 2
12-120 Dźwierzuty
tel. +48 509 921 813
tel. +48 533 444 803

SALON BARTYCKA
ul. Bartycka 26, Pawilon 24a
00-716 Warszawa
tel. +48 511 795 797
tel. +48 22 428 35 66

SALON BIAŁOŁĘKA
ul. Płochocińska 35
03-044 Warszawa
tel.+48 575 47 97 97